Nokia 1203 - УСНЫ ХАМГААЛАЛТ

background image

УСНЫ ХАМГААЛАЛТ

Таны төхөөрөмж усны хамгаалалтгүй. Тиймээс түүнийг хуурай байлга.

Аюулгүй байдал

3