Nokia 1203 - МЭРГЭЖЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

background image

МЭРГЭЖЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвхөн мэргэжлийн хүмүүс л энэхүү бүтээгдхүүнийг суурилуулах буюу

засварлаж болно.