Nokia 1203 - ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ НЭН ТЭРГҮҮНД ТАВЬ

background image

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ НЭН ТЭРГҮҮНД ТАВЬ

Орон нутгийн бүх хууль журмыг дагаж мөрд. Замын хөдөлгөөнд

оролцож байхдаа өөрийн гарыг зөвхөн тээврийн хэрэгсэл жолоодоход

зориул. Тээврийн хэрэгсэл жолоодож байхдаа нэн тэргүүнд замын

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг анхаарах ёстой.