Nokia 1203 - АЮУЛГҮЙ АСААХ

background image

гарын авлагыг уншина уу.
АЮУЛГҮЙ АСААХ

Утасгүй утас хэрэглэхийг хориглосон буюу ийм утас нь хөндлөнгийн

шуугиан үүсгэх буюу аюул учруулж болзошгүй үед тус төхөөрөмжийг

бүү асаа.