Nokia 1203 - Агуулга

background image

Агуулга

Аюулгүй байдал

3

Эхлэх

4

Арын тагийг нээх

4

SIM карт, зайгаа хийх

4

SIM картыг авах

4

Зайг цэнэглэх

4

Асаах буюу унтраах

5

Таны утас

5

Товчнууд ба эд анги

5

Гол функцууд

6

Дуудлага хийх, авах

6

Текст бичих

7

Зурвас

8

Харилцахууд

8

Утасны дэвтэр хуваах

9

Гялсгуурыг асаах, унтраах

9

Ерөнхий мэдээлэл

10

Нэмэлт хэрэгсэл

10

Зай

10

Зай ба цэнэглэгчийн тухай

мэдээлэл

10

Оригинал Nokia зайг таних

зааварчилгаа

11

Төхөөрөмжөө арчлах

12

Дахин боловсруулах

12

Аюулгүй байдлын тухай нэмэлт

мэдээлэл

12

Бага насны хүүхдүүд

12

Ажиллах орчин

12

Эмнэлгийн төхөөрөмж

12

Тээврийн хэрэгсэл

13

Тэсэрч магадгүй орчин

13

Яаралтай тусламжийн дуудлага

13

Гэрчилгээний мэдээлэл (SAR)

14

2

Агуулга