Nokia 1203 - Чакыруу жасоо жана аны алуу

background image

Сиздин телефонуңуз

background image

Чалууга жооп берүү
Чалуу баскычын басыңыз.
Чалууну четке кагуу же токтотуу
Токтотуу баскычын басыңыз.

Катуу сүйлөгүчтү же наушникти колдонуңуз
Чалуу убагында,

Ктт сйл

же

Бш клд

дегенди тандаңыз.

Үндү жөнгө салуу
Чалуу убагында, наушник же гарнитуранын үнүн жөнгө салуу үчүн солго же оңго

жылдырыңыз.

Эскертүү:

Үнү катуу чыккан музыканы көп убакытка чейин угуу, угуу жөндөмүңүздү

начарлатышы мүмкүн. Музыканы үндү орто чыгарып угуңуз жана катуу сүйлөмө

иштеп жатканда аспапты кулагыңызга жакындатпаңыз.