Nokia 1203 - Байланыштар

background image

Байланыштар
Сиз аттарды жана телефон номерлерди SIM картада жана телефондун

эстутумунда сактай аласыз. Байланыштар тизмеси, телефон эс тутумунда

сакталган, 200-чейин байланышты камтышы мүмкүн.

8

Сиздин телефонуңуз

background image

Байланышты издөө
Күтүү режиминде төмөн жылып түшүңүз, аттын биринчи символдорун же

тамгаларын жазыңыз, анан керектүү байланышка жылып өтүңүз.

Байланыштарды байланыштар тизмесине сактоо

Меню

> >

Контакт кошуу

дегенди тандаңыз.

Байланыштарды телефон жана SIM карта эс тутумдары арасында көчүрүңүз.

Меню

> >

Көчүрүү

дегенди тандаңыз.