Nokia 1203 - Потенциалдуу жарылуучу чөйрөлөр

background image

Потенциалдуу жарылуучу чөйрөлөр
Жарылуучу заттар орун алган аймакта аспабыңызды

өчүрүп койгонуңуз туура. Баардык тышка чыгарылган

маалымдоолорго баш ийиңиз Бул жерлерде учкундар

адамдын өлүмүнө же жарадар болушуна себеп болгон

жарылуу же өртү чыгарышы мүмкүн. Аппаратыңызды

оңдоо станцияларда же газ соркыскычтар менен

иштеген май куюучу жайларында өчүрүп койгонуңуз

туура болот. Май куюучу станцияларда, жанармай

сактоо жана таратуу жерлеринде, химиялык заводдордо

же жарылуу иштери жүрүп жаткан жерлерде койгон

чектөөлөргө баш ийиңиз. Жардыруу коркунучка жакын

чөйрөлөр кээде так белгиленбейт. Алардын катарына

Кошумча коопсуздук маалымат

13

background image

демейде унаа моторун иштетпей коюуга мажбур болгон

учурлар, кемелердин төмөнкү палубалары, химикалык

заттарды ташуучу же сактоочу жайлар жана абасында

химиялык заттар же болбосо чаң, дандын кабыгы же

металл күкүмдөрү сыяктуу майда бөлүкчөлөр учкан

жерлер да кирет. Суюкталган газ (пропан же бутанга

окшогон) күчү менен жүргөн унаалардын жакын арада

туруп колдогу аспаптын иштетүү жагын алардын

чыгаруучулардан тактап билүүгө болот.