Nokia 1203 - Угуучу аппараттар

background image

Угуучу аппараттар
Кээ бир санарип зымсыз аппараттар кээ бир угуучу

аппараттарга жолтоо болушу мүмкүн.