Nokia 1203 - Медициналык аппараттар

background image

Медициналык аппараттар
Радио берүү жабдуулардын катарына кирген зымсыз

телефондор коргоосу жеткиликтүү иштелбеген

медициналык аппараттардын иштөөсүнө тоскоол

кылышы мүмкүн. Догдуруңуздан же медициналык

жабдуунун чыгаруучунан анын сырттан келүүчү RF

(радио жыштык) энергиядан калкаланганы жетиштүү

болгонун билип алыңыз. Эгерде имарат ичинде илинген

эрежелер сизди аспапты өчүрүүнү талап кылса, аны

иштеңиз. Бейтапканалар жана саламаттыкты сактоого

арналган жайларда сырттан келген RF энергиясын тез

кабыл алууга жөндөмдүү аппараттар коюлушу мүмкүн.