Nokia 1203 - Кичинекей балдар

background image

Кичинекей балдар
Аспабыңызды жана анын кошумча жабдууларды оюнчук

кылууга болбойт. Ал майда бөлүктөрдөн турат. Аларды

кичинекей балдардын колуна түшпөгүдөй алыс

кармаңыз.