Nokia 1203 - SIM картаны ордунан алып салыңыз

background image

SIM картаны ордунан алып салыңыз

Бошотуу пружинаны басып (1) SIM картаны сууруп алыңыз (2).