Nokia 1203 - Арткы жапкычты ачыңыз

background image

Арткы жапкычты ачыңыз

Бошотчу басмакты (1) басып, арткы капкакты өйдө түртүп (2), ачыңыз.
Бул телефон BL-4C батерейкасы менен гана колдонууга бекитилген.

Коопсуз алып чыгуу. Батарейканы алуудан мурда дайыма заряддоо бөлүкчөдөн

ажыратып, аппаратты өчүрүү керек.