Nokia 1203 - Жок кылуу

background image

Жок кылуу
Колдонуудан чыккан электроникалык продукттарды,

батарейкаларды жана таңгактоо материалдарды буга

арналган чогултуучу жайга алып барыңыз. Бул жердин

бетине таштандынын жайылтууну токтотконго жана

материалдарды кайрадан иштетүүгө көрүлгөн чара

катары боло алат. Өнүмдүн айлана-чөйрөгө сактоого

арналган маалыматтын жана сиздин Nokia өнүмдөрүн

кандайча болуп иштетүүгө болоорун www.nokia.com/

werecycle, же nokia.mobi/werecycle билип алыңыз.

Сиздин продуктта, батарейкада, басма материалдарда,

кутуда көрсөтүлгөн каршы терши чийилген дөңгөлөктүү

челек белгиси баардык электр жана электрондук

продукттар, батарейкалар жана аккумуляторлор

колдонуу убактысы бүткөндөн кийин өз өзүнчө

чогултулушу керек экендигин эске салып турат. Бул

талап Европалык Уюмунда аткарылууга тийиш. Бул

продуктуларга сорттолбогон муниципалдык таштанды

катары карабаңыз. Дагы айлана-чөйрөө коргоочулук

маалымат жөнүндө продукттун Эко-Декларациясын

www.nokia.com/environment караңыз.

12

Аспабыңызды туура күтүү