Nokia 1203 - Батареяны зарядтау

background image

Батареяны зарядтау
Батарея зауыттан жартылай зарядталып келеді. Егер құрылғы төмен зарядты

көрсетсе, төмендегілерді орындаңыз:

4

Іске қосу

background image

1 Зарядтағышты қуат көзіне жалғаңыз.
2 Зарядтағышты құрылғыға жалғаңыз.
3 Құрылғы толық зарядты көрсеткенде, зарядтағышты құрылғыдан және қуат

көзінен ажыратыңыз.

Кеңес: Электр қуатын үнемдеу үшін батарея толық зарядталғанда зарядтағышты

ажыратыңыз.
Батареяны белгілі бір уақытқа дейін зарядтаудың қажеті жоқ және құрылғыны

зарядталып жатқанда да пайдалануға болады. Егер батареяның заряды

толығымен таусылғанда, дисплейге зарядтау индикаторы шыққанша немесе

қоңырау шалғанша бірер минут кетуі мүмкін.