Nokia 1203 - Шамды қосу немесе өшіру

background image

Шамды қосу немесе өшіру

Меню

>

Қосымшалар

>

Шам

тармағын таңдаңыз.

Телефоныңыз

9