Nokia 1203 - Мәтін жазу

background image

Мәтін жазу

Әдеттегі мәтін енгізу функциясын пайдалану
Керекті әріп шыққанша пернені қайталап басыңыз.
Болжалды мәтін енгізу функциясын қосу

Опц-р

>

Сөздік

тармағын және қалаған тілді таңдаңыз.

Болжалды мәтін енгізу функциясын өшіру

Опц-р

>

Сөздік

>

Сөздік өшірулі

тармағын таңдаңыз.

Болжалды мәтін енгізу функциясын пайдалану кезінде бір әріп үшін әрбір пернені

бір рет басыңыз. Егер керекті сөз шықса, 0 пернесін басып, келесі сөз жазуды

бастаңыз. Егер сөзден кейін ? белгісі пайда болса, бұл сөздікте ондай сөздің жоқ

екенін білдіреді.

Сөзді өзгерту
Керекті сөз шыққанша * пернесін қайталап басыңыз.
Сөз қосу

Жазыл.

тармағын таңдап, сөзді әдеттегі мәтін енгізу функциясы арқылы енгізіңіз

де,

ОК

тармағын таңдаңыз.

Бос орын қосу
0 пернесін басыңыз.

Телефоныңыз

7

background image

Мәтін енгізу әдісін өзгерту
# пернесін қайталап басып, дисплейдің жоғарғы жағындағы көрсеткішті

тексеріңіз.

Сан қосу
Керекті сан пернесін басып тұрыңыз.
Ерекше таңба қосу
Әдеттегі мәтін енгізу функциясын пайдаланғанда * пернесін басыңыз; болжалды