Nokia 1203 - Մտցրեք SIM քարտը և մարտկոցը

background image

Մտցրեք SIM քարտը և մարտկոցը

1 Բարձրացրեք և հանեք մարտկոցը (1):
2 Մտցրեք SIM քարտը և մարտկոցը (2): Համոզվեք, որ ոսկեգույն հպակային տիրույթը դեպի ներքև

է ուղղված, և SIM քարտը մտցված է շեղատված անկյունը դեպի սարքի ներքևի մասն ուղղված:

3 Փոխեք մարտկոցը և փակեք հետևի կափարիչը (3, 4):