Nokia 1203 - Տրոհված հեռախոսագիրք

background image

Տրոհված հեռախոսագիրք
Ձեր հեռախոսը մինչև հինգ տարբեր հեռախոսագիրք կարող է ապահովել մի քանի օգտվողի համար: Երբ

տրոհված հեռախոսագիրքն ակտիվացված է, տեսանելի են միայն ակտիվ հեռախոսագրքի կոնտակտները:

Յուրաքանչյուր կոնտակտ կարող է մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի պատկանել: Այն կոնտակտները,

որոնք նշված են Հմ. կ-տ ցուցակում, մատչելի են բոլոր հեռախոսագրքերից:

Ընտրեք

Ցանկ

>

Կոնտակտներ

>

Կարգավո-րումներ

>

Տրոհված հռխսգրք

և համապատասխան

ընտրանքները:

Տրոհված հեռախոսագիրքն ակտիվացնելը
Ընտրեք

Հռխսգրքի ոճը

>

Բզմ. հ-գիրք

:

Հեռախոսագիրք ակտիվացնելը
Ընտրեք

Ներկա հռխսգրքը

և հարկավոր հեռախոսագիրքը կամ

Հմ. կ-տ

:

Որևէ կոնտակտ մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի վերագրելը
Ընտրեք

Կառավարել համարները

և հարկավոր կոնտակտը:

Հեռախոսագիրք վերանվանելը
Ընտրեք

Անվնփխլ հռխսգրքը

և հարկավոր հեռախոսագիրքը: