Nokia 1203 - ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

background image

ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր

հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա: