Nokia 1203 - ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

background image

ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական

սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների

մերձակայքում: