Nokia 1203 - Sertifikat barədə məlumat (SAR)

background image

Sertifikat barədə məlumat (SAR)
Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına

cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu

cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio

tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi

hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar İCNİRP

müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi

və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini

təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından

ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya

Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir.

ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0

vat/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. SAR

üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında

cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı

ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən

qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

13

background image

bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün

enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri

ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər

yaxın məsafədə olmağınızdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün ICNIRP təşkilatının

təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 1.

W/kg.

Cihaz aksessuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə

bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə

diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər.

SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumatın

ardınca www.nokia.com saytında verilə bilər.

14

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

12

background image

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

Bununla, NOKİA CORPORATION bildirir ki, bu RH-112

məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və müvafiq

göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin

surətini http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/ internet saytında əldə etmək olar.

© 2009 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia, Nokia Connecting People və Navi Nokia

Korporasiyasının qeydiyyata alınmış əmtəə nişanlarıdır.

Nokia tune Nokia Korporasiyasının səs nişanıdır. Bu

sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin

adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin

əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə

müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması,

köçürülməsi, yayılması və ya saxlanılması qadağan edilir.

Nokia daimi inkişaf siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə

göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq

etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna

malikdir.

MÜVAFİQ QANUNVERİCİLİKDƏ İCAZƏ VERİLƏN

MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ NOKİA, YA DA ONUN HƏR-

HANSI BİR LİSENZİYALAŞDIRANI HƏR-HANSI

MƏLUMATIN, GƏLİRİN İTMƏSİ VƏ YA HƏR-HANSI

XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, ƏHƏMİYYƏTLİ, VƏ YA DOLAYI

YOLLA VURULAN ZİYANLARA GÖRƏ HEÇ BİR

MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

BU SƏNƏDIN MƏTNI "OLDUĞU KIMI" TƏQDIM EDILIR.

MÜVAFIQ GANUNVERICILIYIN TƏLƏBLƏRI ISTISNA

OLMAQLA, BU SƏNƏDIN DƏQIQLIYI, ETIBARLILIĞI VƏ

YA MƏTNINƏ DAIR HEÇ BIR BIRBAŞA VƏ YA

ƏLAQƏLƏNDIRILMIŞ ZƏMANƏT, O CÜMLƏDƏN (LAKIN

BUNUNLA MƏHDUDLAŞDIRILMADAN) ƏMTƏƏ

VƏZIYYƏTI VƏ XÜSUSI MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN

YARARLIĞINA DAIR ƏLAQƏLƏNDIRILMIŞ ZƏMANƏT

VERILMIR. NOKIA ISTƏNILƏN VAXT BU SƏNƏDIN

ƏVVƏLCƏDƏN XƏBƏRDARLIQ ETMƏDƏN

DƏYIŞDIRILMƏSI VƏ YA ISTIFADƏDƏN ÇIXARILMASI

HÜQUQUNA MALIKDIR.

Bəzi məhsulların, qoşma proqramların və xidmətlərin

mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş

olunur ki, əlavə məlumat üçün və dil seçiminin mövcudluğu

ilə bağlı öz Nokia dilerinizə müraciət edəsiniz. Bu cihazda

ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe

olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər.

Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

9211656/Məsələ AZ

15

4