Nokia 1203 - Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

background image

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat
Bu cihazın səthində nikel istifadə edilməyib.