Nokia 1203 - Multi-telefon kitabçası

background image

Multi-telefon kitabçası
Çoxsaylı istifadəçilər üçün sizin telefonunuz beşə qədər ayrı-ayrı telefon kitabçalarını

dəstəkləyir. Multi-telefon kitabçası fəallaşdırılanda, yalnız aktiv telefon kitabçasındakı

kontaktlar görünür.
Bir kontakt bir və ya bir neçə telefon kitabçasına aid ola bilər. Paylan.kontakt daxil olan

kontaktlardan bütün telefon kitabçalarında istifadə etmək mümkündür.

Menyu

>

Kontaktlar

>

Tənzimləmələr

>

Multi Telefon Kitabçası

müvafiq seçimləri

edin.

Multitelefon kitabçasını aktiv etmək

Telefon kitabçası üslubu

>

Multi-tel.kitab.

seçin.

Telefon kitabçasını aktiv etmək

Cari telefon kitabçası

və istədiyiniz telefon kitabçasını yaxud

Paylan.kontakt

seçin.

Kontaktı bir yaxud daha çox telefon kitabçalarına təyin etmək

Kontaktları idarə et

və istədiyiniz kontaktı seçin.

Telefon kitabçasının adını dəyişmək

Tel. kitabç.adlarını dəyişdir

və istədiyiniz telefon kitabçasını seçin.