Nokia 1203 - Mesaj

background image

yığılmasından istifadə edərək * basın.
Mesajın silinməsini ləğv etmək

Seçimlər

>

Geriyə qaytar

seçin.

Mesaj
Mesaj xidməti yalnız xidmət təminatçınız tərəfindən dəstəkləndiyi halda istifadə edilə

bilər.

Cihazınız bir mesaj həddindən əlavə mətn mesajlarını dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki

və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş

tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri

daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını

məhdudlaşdırır.

Mesajı yazmaq və göndərmək

1 Seçin

Menyu

>

Mesajlar

>

Yeni mesaj

.

2 Mesaj yazın. Mesajın uzunluq indikatoru mesaja neçə işarə daxil edə biləcəyinizi

göstərir.

3 Seçin

Seçimlər

>

Göndərmək

, qəbuledənin telefon nömrəsini daxil edin yaxud onu

kontaktlar siyahısından və

OK

basın.

Mesajları silmək

Menyu

>

Mesajlar

>

Mesajlar silinsin

>

Hamısı oxunub

və istədiyiniz qovluğu seçin.