Nokia 1203 - Mətn yazılması

background image

Mətn yazılması
Ənənəvi mətn daxiledilməsindən istifadə
İstədiyiniz hərfin peyda olunmasına qədər düyməni təkrar olaraq basın.

Proqnoz mətn daxiledilməsini aktiv etmək

Seçimlər

>

Lüğət

və istədiyiniz dili seçin.

Proqnoz mətn daxiledilməsini ləğv etmək

Seçimlər

>

Lüğət

>

Lüğət söndür.

seçin.

Sadələşdirilmiş mətn yığılmasından istifadə edərkən bir hərf üçün hər düyməni bir dəfə

sıxın. Əgər ekranda çıxan söz istədiyiniz sözdürsə,0, sıxaraq növbəti sözü yazmağa

başlayın. Əgər sözdən sonra ? simvolu peyda olursa, deməli axtardığınız söz lüğətdə

yoxdur.
Sözü dəyişmək
İstədiyiniz sözün peyda olunmasına qədər * düyməsini təkrar olaraq basın.

Sözü əlavə etmək

Hərfbəhərf

, ənənəvi mətn daxiledilməsi ilə sözü daxil edib seçin

OK

.

Boşluğu əlavə etmək
Basın 0.
Mətn daxiledilməsi üslubunu dəyişmək
# təkrar olaraq basın və ekranın yuxarısında olan indikatoru yoxlayın.

Sizin telefon

7

background image

Rəqəmi əlavə etmək
İstədiyiniz düyməni basıb saxlayın.
Xüsusi işarəni əlavə etmək
Ənənəvi mətn daxiledilməsindən istifadə edərək * basın; sadələşdirilmiş mətn