Nokia 1203 - Düymələr və hissələr

background image

Düymələr və hissələr

1

Qulaqlıq

2

Ekran

3

Seçim düymələri

4

Navi™ düyməsi; bundan sonra keçid

düyməsi kimi göstərilir

5

Zəng düyməsi

6

Tamamlama/işəsalma düyməsi

7

Klaviatura

Sizin telefon

5

background image

8

Fənər

9

Mikrofon

10

Bilək qayışının gözü

11

Adapter birləşdiricisi

12

Qulaqlıq birləşdiricisi

13

Buraxılış düyməsi

Siqnal yaradan məhsulları qoşmayın, onlar telefonunuza zərər verə bilər. Heç bir

elektrik mənbəyini Nokia AV konnektora qoşmayın.
Bu cihazla istifadə edilməsi Nokia tərəfindən təsdiq edilənlərdən başqa hər hansı bir

kənar cihazı və ya qulaqlığı Nokia AV konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi

diqqət yetirin.

Əsas funksiyalar
Aşağıdakı funksiyalara keçmək üçün

Menyu

seçin:

Mesajlar — mesajlar yaratmaq, göndərmək, açmaq və idarə etmək üçündür
Kontaktlar — SIM kartda və telefon yaddaşında adları və telefon nömrələrini saxlamaq

üçündür
Zənglər — buraxılmış, qəbul edilmiş və yığılmış zənglərin nömrələrinə baxmaq

üçündür
Tənzimləmələr — telefonun müxtəlif fuksiyalarını təyin etmək üçündür
Zəngli saat — zəngli saat üçün vaxtı təyin etmək üçündür
Yadasalmalar — xatırlatmaları idarə etmək üçündür
Oyunlar — oyun effektlərini təyin etmək və ya telefona yüklənmiş oyunları oynamaq

üçündür
Əlavə funksiy. —