Nokia 1203 - SIM kartın və batareyanın daxiledilməsi

background image

SIM kartın və batareyanın daxiledilməsi

1 Batareyanı qaldırın və çıxarın (1).
2 SIM kartı daxil edin (2). SIM kartın kəsik küncü yuxarı sağ tərəfə və qızılı rəngli

kontakt sahəsi aşağıya tərəf olduqunu və sonrakı addımda daxiledilməsini təmin

edin.

3 Batareya və arxa qapağı yerinə yerləşdirin (3,4).