Nokia 1203 - SIM kartın çıxardılması

background image

SIM kartın çıxardılması

Buraxılış yayını basın (1) və SIM kartı itələyərək çıxardın (2).