Nokia 1203 - İşəsalma və söndürülmə

background image

İşəsalma və söndürülmə

Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.
Telefondan yalnız normal işləmə vəziyyətində istifadə edin.

Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antena ötürdükdə və ya qəbul etdikdə

lazım olmazsa antena sahələrinə toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə

keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjidən istifadəsinə

səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.