Nokia 1203 - Batareyanın yüklənilməsi

background image

Batareyanın yüklənilməsi
Batareyanız istehsalçı tərəfindən artıq müəyyən qədər yüklənilib. Cihaz aşağı yükləmə

dərəcəsini göstərirsə, aşağıdakını edin:

4

Cihazın işə salınması

background image

1 Adapteri divar rozetkasına qoşun.
2 Adapteri cihaza qoşun.
3 Cihaz tam yükləməni göstərdikdə adapteri cihazdan, sonra isə divar rozetkasından

ayırın.

İşarə:Enerjiyə qənaət üçün adapteri batareya tam yükləndiyi zaman ayırın.
Batareyanı müəyyən müddət ərzində yükləməyə ehtiyac yoxdur və siz cihazdan

yükləndiyi zaman istifadə edə bilərsiniz. Batareya tam boşaldıqda, yükləmə

indikatorunun ekranda peyda olunduğuna yaxud zənglərin edilməsindən əvvəl bir neçə

dəqiqə lazım olacaq.