Nokia 1203 - Təkrar emal

background image

Təkrar emal
İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və

qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama

nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz

atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal

etməsinə kömək edirsiniz. Məhsulun ətraf mühitə təsiri

haqqında və öz Nokia məhsulunuzu necə təkrar emal

etdirəcəyiniz barədə məlumatı www.nokia.com/werecycle,

və ya nokia.mobi/werecycle saytından əldə edə bilərsiniz.

Məhsulunuzun, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu

işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xatırladır ki, bütün

elektrik və elektronik məhsullar, batareyalar və

akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə

atılmalıdır. Bu tələb Avropa İttifaqında tətbiq olunur. Bu

məhsulları çeşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarının

arasına yerləşdirməyin. Ətraf mühitlə bağlı daha ətraflı

məlumat üçün məhsulun Eko-Deklarasiyalarına

www.nokia.com/environment ünvanından baxın.