Nokia 1203 - Cihazınızı qoruyun

background image

Cihazınızı qoruyun
Sizin cihaz əla keyfiyyətli dizayn və sənətkarlıq məhsuludur

və ehtiyatla qorunmalıdır. Aşağıda göstərilən təkliflər

zəmanətin əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım

edəcək.

Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ

maye və rütubətin tərkibində eletron sxemlərin

korroziyasına səbəb ola biləcək minerallar ola bilər.

Cihazınız yaş olduqda batareyanı çıxarın və onu

Cihazınızı qoruyun

11

background image

yenidən yerinə yerləşdirənə qədər cihazın tam

qurumasını təmin edin.

Cihazı tozlu, kirli yerlərdə istifadə etməyin və

saxlamayın. Onun ayrıla bilən hissələri və elektron

komponentləri zədələnə bilər.

Cihazı yüksək və ya soyuq temperaturda saxlamayın.

Yüksək temperatur elektron cihazların istehlak

müddətini qısalda, batareyaları zədələyə və müəyyən

plastik hissələri əyə və ya əridə bilər. Cihaz soyuq

temperaturdan normal temperatura qayıtdıqda cihazın

içində nəmlik yarana bilər bə bunun nəticəsində

elektron sxemlərin plataları zədələnə bilər.

Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilmiş qaydada açın.

Cihazı yerə salmayın, taqqıldatmayın və ya

silkələməyin. Kobud rəftar daxili montaj platasını və

dəqiq mexanika elementlərini qıra bilər.

Cihazın təmizlənməsi üçün sərt kimyəvi

preparatlardan, təmizləyici həlledicilərdən və ya güclü

tozlardan istifadə etməyin. Cihazın səthini təmizləmək

üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə

edin.

Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri

tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.

Yalnız təchiz və ya təsdiq edilmiş əvəzedici

antenalardan istifadə edin. Qadağan edilmiş

antenaların, modifikasiyaların və ya aksessuarların

istifadəsi sizin cihazı zədələyə bilər və radio

cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların

pozulmasına səbəb ola bilər.

Batareyanı bağlı otaqda doldurun.

Saxlamaq istədiyiniz kontaktlar və təqvim qeydləri kimi

məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın.

Optimal iş rejimi üçün cihaz vaxtaşırı söndürülməlidir,

bunun üçün cihazı söndürün və batareyanı çıxarın.

Yuxarıda göstərilən bütün təkliflər eyni dərəcədə sizin

cihazınıza, batareyaya, adapterə və ya hər hansı

aksessuara şamil edilir.